Ba trận lũ dồn dập, tưởng chừng như người dân trắng tay, mất tết. Nhưng rồi họ gượng dậy, những mầm xuân bắt đầu nhú lên trên đất lũ…