Những ngày này, những vạt bói thân hình mỏng mảnh như sậy, bông hình lông ngỗng như bông lau, chen chúc vào nhau thành từng vạt đong đưa theo gió đang…