Trước cửa động Từ Thức ở Thanh Hoá có một cây gắm lâu đời, thân dây vắt ngang lối đi tạo nên những chiếc võng đung đưa trong gió. Theo truyền thuyết đ…