Dù đã trên 100 tuổi nhưng vợ chồng cụ Cao Viễn (109 tuổi) và cụ Vũ Thị Hai (103 tuổi) ở làng Phượng Lịch, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An v…