Cùng cảnh làm “nô lệ” của ma túy, lại không có việc làm ổn định nên Vũ Công Cường, sinh 1975; Nguyễn Văn Cán, sinh 1977, ở cùng thôn Câu Trung, xã Qua…