Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng trinh sát Đội 6, Phòng PC45-CATP đã tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, bám sát di biến…