Do tuổi cao, sức yếu, nhà văn Hoàng Ngọc Hà (ảnh) qua đời ngày 12.2, tang lễ tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 16.2 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội.