Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống giữa mẹ và bác rể, Nguyễn Khương Duy, sinh 1994, đã dùng đòn gánh đánh nhiều nhát vào đầu làm ông Trần Quang…