Ông bố lầy nhất Vịnh Bắc Bộ đây chứ đâu!

Trong khi con trai đói nên đòi uống sữa thì ông bố “lầy” bắt con làm đủ thứ. Ông bố đáng yêu quá, kết quả sẽ như thế nào? http://video.blogtamsu.vn/2016/11/12/19/ong-bo-dang-yeu-nhat-vbb-1478953588_new.mp4 Nguồn: C.O Tuấn Vỹ

Trong khi con trai đói nên đòi uống sữa thì ông bố “lầy” bắt con làm đủ thứ. Ông bố đáng yêu quá, kết quả sẽ như thế nào?

Nguồn: C.O Tuấn Vỹ

Nên đọc
Bài viết liên quan
Loading...