Nhằm đem đến sự mới lạ, đa dạng cho thị trường, thời gian qua, nhiều người dân đã tìm hiểu và “du nhập” về Quảng Ngãi nhiều giống gà mới mang lại giá…
Những năm gần đây, huyện Mộ Đức đã chú trọng đến viêc đẩy mạnh xây dựng mô hình cánh đồng cho thu nhập 70 triệu đồng/ha/năm trở lên. Bước đầu cho thấy…