"Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ" Chiến tranh đã lùi xa 42 năm, nhưng cái hào khí chiến thắng của ngày 30/4/1975 vẫn…