Nguyễn Ngọc Đức, một học sinh tại trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đã nghiên cứu và chế tạo ra thiết bị chống ngủ gật…