Sợ bóng tối không chỉ xuất hiện ở trẻ con, mà người lớn cũng có thể lâm vào tình trạng tương tự nếu họ từng trải qua những kinh nghiệm đầy bất an. Tờ…