Thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết từ 17 giờ ngày 5-4, cơ quan quản lý nhà nước cho phép tăng giá xăng RON 92 thêm 518 đồng/lít l…